Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів від вступників на денну та заочну  форми здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування їх для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  з 01 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів о 18.00 годині 16 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання о 18.00 годині 22 липня 2019 року
Строки проведення творчих заліків для спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 016 Спеціальна освіта з 23 лютого по 22 липня 2019 року
Строки проведення  творчих конкурсів для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація з 01 липня по 10 липня  2019 року
Строки проведення  додаткової сесії творчих конкурсів для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 11 липня по 22 липня 2019 року
Строки проведення співбесід з 17 липня по 19 липня 2019 року
Строки проведення вступних іспитів з 17 липня по 22 липня 2019 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)  

 

не пізніше 12.00 години 20 липня 2019 року

Строк виконання вступниками, які  отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди,  вимог до зарахування на місця державного замовлення та подання ними письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення до 10.00 години 22 липня 2019 року
Зарахування вступників, які вступають за результатами співбесіди за державним замовленням до 15.00 години 22 липня 2019 року
Виключення заяв осіб, зарахованих за результатами співбесіди на інші місця державного замовлення впродовж 22 липня 2019 року
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі  результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 18.00 години 26 липня 2019 року
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години 31 липня 2019 року
Надання рекомендацій до зарахування  та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції не раніше 12.00 години 01 серпня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) – не пізніше 12.00 години

01 серпня 2019 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому) не пізніше 09 серпня 2019 року
Догори