Документи (PhD)

Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до аспірантури Університету в паперовій формі. Заяву вступник подає особисто.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.

До заяви вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, у якій вступник навчався або працює;
 • автобіографію;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу (за її наявності);
 • копію трудової книжки (за її наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, ксерокопії опублікованих статей/тез (за їх наявності).

Усі копії документів засвідчується за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Догори