Етапи вступної кампанії (перепідготовка бакалаврів)

Строки прийому заяв і документів від осіб, які не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план або які на основі здобутого ступеня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  та вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), конкурсного відбору та зарахування:

 

Етапи вступної кампанії Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

Початок прийому заяв і документів 10 липня 2019 року 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 14 серпня 2019 року о 18.00 годині 04 вересня 2019 року
Строки проведення вступних випробувань 15, 16 серпня  2019 року 05, 06 вересня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 17 серпня 2019 року не пізніше 12 години 09 вересня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб  –

не пізніше 30 вересня 2019 року

за кошти фізичних та/або юридичних осіб  –

не пізніше 30 вересня 2019 року

Початок додаткового прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 19 серпня 2019 року  
Закінчення додаткового прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 26 серпня 2019 року  
Строки проведення фахових вступних випробувань 27 серпня 2019 року  
Оприлюднення рейтингового списку вступників 28 серпня 2019 року  
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб  –

не пізніше 30 вересня 2019 року

 

 

Догори