Етапи вступної кампанії (магістр з ЄВІ)

Строки прийому заяв і документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, єдиний вступний іспит з іноземної мови, фахові вступні випробування, конкурсний відбір  для спеціальностей:

  • 032 Історія та археологія галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
  • 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
  • 061 Журналістика галузі знань 06 «Журналістика»;
  • 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
  • 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 «Інформаційні технології»;
  • 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови* 13 травня 2019 року
Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови о 18.00 годині 03 червня 2019 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 13 травня по 31 травня  2019 року
Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил прийому, від осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 17 червня по 25 червня 2019 року
Строки прийому заяв і документів, від осіб, які вступають на основі результатів  єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування з 10 липня по 23 липня 2019 року
Проведення основної сесії єдиного  вступного іспиту з іноземної мови та іспиту з іноземної мови в Університеті (для осіб, які вступають на основі вступних іспитів) 02 липня 2018 року
Проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови визначається Українським центром

оцінювання якості освіти

Строки проведення фахових вступних випробувань а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит з 05 липня по 26 липня  2019 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих  до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня 2019 року
Строк виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування до 18.00 години 10 серпня 2019 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням –  до 12.00 години 11 серпня 2019 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб  – не пізніше 30 вересня 2019 року

Початок додаткового прийому заяв та документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 02 вересня 2019 року
Закінчення додаткового прийому заяв та документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 16 вересня 2019 року
Строки проведення фахових вступних випробувань з 17 вересня по 23 вересня  2019 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників до 24 вересня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб  – не пізніше 30 вересня 2019 року

*Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, порядок його організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

Догори