Етапи вступної кампанії магістр

Строки прийому заяв та документів від осіб, які на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування для всіх спеціальностей крім:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 29 липня 2019 року о 18.00 годині 29 липня  2019 року
Строки проведення фахових вступних випробувань з 30 липня по 09 серпня 2019 року з 30 липня по 09 серпня 2019 року
Строки оголошення результатів фахових вступних випробувань не пізніше 12.00 години наступного дня після проведення фахових вступних випробувань не пізніше 12.00 години наступного дня після проведення фахових вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години

10 серпня 2019 року

не пізніше 12.00 години

10 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 15 серпня 2019 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 28 серпня 2019 року, на вакантні місця ліцензованого обсягу не пізніше 30 вересня

2019 року

за державним замовленням –

15 серпня 2019 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 28 серпня 2019 року, на вакантні місця ліцензованого обсягу не пізніше 30 вересня 2019 року

Початок додаткового прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 02 вересня 2019 року
Закінчення додаткового прийому заяв і документів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 16 вересня 2019 року
Строки проведення фахових вступних випробувань з 17 вересня по 23 вересня

2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників до 24 вересня 2019 року
Терміни зарахування вступників для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліста)

за кошти фізичних та/або юридичних осіб  – не пізніше 30 вересня  2019 року
Догори